Privacy statement

De Prins Hendrik Clinic vervult een vertrouwensfunctie jegens haar cliënten die gebaseerd is op directe en soms ook langlopende contacten. Deze vertrouwensfunctie verplicht de Prins Hendrik Clinic en haar medewerkers tot een uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. Wij hechten dus veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen vragen wij om uw persoonlijke informatie. Dat is het geval bij de mogelijkheid om via onze website een afspraak met één van onze artsen in te plannen. Wij vragen daarbij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken.

Bij deze dienstverlening geven wij de volgende garanties: - Uw persoonsgegevens worden uitsluitend ingezameld en verwerkt om het online maken van een afspraak met één van onze medewerkers te realiseren. De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot die doelstelling.
- U kunt ons tevens toestemming geven uw gegevens te gebruiken om u te benaderen over informatie en acties van de Prins Hendrik Clinic. U kunt uw keuze kenbaar maken via onderstaande keuzemogelijkheid.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
- Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van uw persoonsgegevens.
- De site maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

De Prins Hendrik Clinic houdt zich aan de privacy-verplichtingen op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens.